info@kartsiq.am

Հանրային կարծիքի հարթակ

Մեր մասին

Մեր առաքելությունը․

Մենք մեր առջև խնդիր ենք դրել՝ ուսումնասիրել և հասանելի դարձնել հանրային կարծիքը,
ձևավորել վստահության և բարձր պատասխանատվությամբ միջավայր։

Վստահություն

Սոցիալական պատասխանատվություն

Թափանցիկություն

Գիտական մոտեցում

Մեր խնդիրը․

Վարկանիշ

Անհատների, կազմակերպությունների վարկանիշային աղյուսակներ։

Ինդեքս

Հասարակության շրջանում անցկացված հարցումների հիման վրա կազմված ինդեքսներ։

Մոնիթորինգ

Հանրային կարծիքի, անհատների, կազմակերպությունների, ինստիտուտների գործունեության մոնիթորինգի իրականացում։

Վերլուծություն

Սոցիոլոգիական, հետազոտական աշխատանքներ, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական վերլուծություններ

Մեր նպատակը․

«Կարծիք» հանրային նախաձեռնության նպատակն է՝

  1. հասարակության շրջանում քննարկման արժանացած թեմաների, խնդիրների վերլուծությունը, տարածումը,
  2. քաղաքական և հասարակական ոլորտների մոնիտորինգի միջոցով հանրության համար տվյալ ոլորտներում գործունեություն ծավալող անհատների և կառույցների վստահության որոշակի սանդղակի մշակումը,
  3. պետական հաստատությունների հանդեպ հանրային վերահսկողության մեխանիզմի, գործիքակազմի միջոցով առաջինների աշխատանքային թափանցիկության և հասարակության շրջանում դրանց գործունեության արդյունավետության (կամ՝ անարդյունավետության) համար միջավայրի ձևավորումը։